YAKAWVAN มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กกะเหรี่ยงในหมู่บ้านโป่งสมิต

ตัวแทนจากแบรนด์ YAKAWVAN นางสาวจันทร์นิล คารมาการ และ นายธีรพิชญ์ สืบวงศ์ลี ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านโป่งสมิต ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งของแบรนด์ บริจาคเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนชาวกะเหรี่ยง ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ จำนวน 3 คน เป็นมูลค่ารวม 15,000 บาท

ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากทางแบรนด์
1. ดญ.อรรัมภา ยะหว่ามื่อ (ศึกษาอยู่ชั้นประถม 3) ทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา มูลค่า 5,000 บาท
2. ดช.ปฐพี ประกรวาที (ศึกษาอยู่ชั้นประถม 4) ทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา มูลค่า 5,000 บาท
3. ดช.พชร กาลัดอำไพ (ศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล 1) ทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา มูลค่า 5,000 บาท

ทุนการศึกษาดังกล่าว เป็นทุนที่ทางแบรนด์ได้จัดเตรียมเอง จากการนำรายได้ส่วนหนึ่งของการขายกระเป๋าแบรนด์ YAKAWVAN ไปเพื่อพัฒนาชุมชนชาวกะเหรี่ยงต่อ และเสริมสร้างอนาคตที่ดีให้กับเด็กชาวกะเหรี่ยง ให้มีโอกาสมากขึ้นในอนาคต

ทางแบรนด์ ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนแบรนด์มาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้สร้างงานประดิษฐ์ใหม่ที่เป็นที่พึงพอใจของคุณท่าน

สร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่ชาวปกาเกอะญอ

แบรนด์ YA’KAW’VAN มีต้นกำเนิดมาจากชาวกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ จึงมีบรรทัดฐานที่จะสร้างอาชีพใหม่ที่มีรายได้ที่มั่นคงให้กับชาวกะเหรี่ยงปกาเกอะญอที่แต่ก่อนจะต้องตื่นมาตอน 5:00 น. ทุกเช้าและเดินไม่ต่ำกว่า 2 กิโลเมตรเพื่อไปทำไร่ทำสวน เก็บเกี่ยวผักที่ปลูกเอาไว้ ผักพวกนี้จะถูกนำไปขายให้กับพ่อค้าคนกลาง ซึ่งจะกดขี่ราคาซื้อขายผักมาก เพราะชาวกะเหรี่ยงไม่มีช่องทางจำหน่ายอื่นๆ จนกระทั้งรายได้ที่ขายจากผักไม่เพียงพอที่จะซื้อวัตถุดิบในการปลูกผักต่อได้ (เช่นปุ๋ย และยาฆ่าแมลง)

การสร้างอาชีพที่นำเอาสิ่งที่ผู้หญิงชาวกะเหรี่ยงปกาเกอะญอทำอยู่แล้วในชีวิตประจำวัน เช่นการทอผ้า นอกจากจะทำให้การดำรงชีวิตอยู่ดีขึ้นแล้ว ยังสร้างรายได้ที่มั่นคงกว่าการทำไร่ทำสวนอีกด้วย แบรนด์ YA’KAW’VAN จะรับซื้อผ้าจากชาวกะเหรี่ยงในราคาที่เพียงพอ ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ให้กับชุมชนกะเหรี่ยงได้ อีกทั้งรายได้ส่วนหนึ่งจากการขาย จะนำไปพัฒนาชุมชนต่อ โดยวัตถุดิบทุกอย่างที่ใช้ทอผ้า ทางแบรนด์จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดเอง เพื่อให้ชาวกะเหรี่ยงสามารถแสดงศํกยภาพของตนเองมาได้โดยไม่ต้องกังวลถึงค่าใช้จ่ายใดๆ 

 

การสร้างชุมชนใหม่

หมู่บ้านกะเหรี่ยงปกาเกอะญอเคยเจริญรุ่งเรื่องจากการขายผลการเกษตร ซึ่งราคาพืชผลในสมัยนั้นถูกควบคุมโดยรัฐบาลให้มีราคาที่สูงมากพอสำหรับการดำรงชีวิตได้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันราคาพืชผลร่วงลงอย่างรุนแรง ทำให้วัยรุ่นและคนทำงานเริ่มหันไปลักลอบค้าขายยาเสพติดแทนการเกษตร 

YA’KAWVAN ได้เห็นปัญหา และมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการกับปัญหานี้โดยจะนำเอารายได้ส่วนหนึ่งการขาย บริจาคเป็นเงินทุนการศึกษาให้แก่สำหรับเด็กกะเหรี่ยง เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของคนรุ่นใหม่เพื่อให้พวกเขามีโอกาสที่จะหาโอกาสในการทำงานที่ดีขึ้น